Ro
 

En
 My mail@phys
>> Despre IFA > Personalități marcante > Ernest Arușanov
sau

Ernest Arushanov
- 80 ani


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Ernest Arușanov

 

(născut pe 4 februiarie 1941, Baku, Azerbaidjan)

 

Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, membru titular AȘM. cercetător notoriu în domeniile ce ţin de creşterea cristalelor, caracterizarea magnetică şi optică a materialelor binare, ternare și cuaternare pentru fotovoltaică, termoelectricitate, optoelectronică şi spintronică.

Laureat al Premiilor de Stat (1983 și 1998), distins cu titlul de „Om Emerit”, cu ordinul „Gloria Muncii” şi medalia „D. Cantemir” a AȘM.

 

 

A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1963) şi doctorantura aceleiaşi instituţii (1967). Doctor habilitat în știinţe fizico-matematice (1984), profesor universitar (1989). A fost ales membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea fizica.

 

Efectuează cercetări în calitate de şef al Laboratorului Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică a Institutului de Fizică Aplicată (din 1997).

Este recunoscut în Republica Moldova şi peste hotare ca cercetător notoriu în domeniile ce ţin de creşterea cristalelor, caracterizarea magnetică şi optică a materialelor binare, ternare și cuaternare pentru fotovoltaică, termoelectricitate, optoelectronică şi spintronică.

A studiat structura benzilor energetice a mai multor materiale semiconductoare, a determinat parametrii acestor benzi, mecanismele de împrăştiere şi ale conductibilităţii prin salturi. A propus şi a brevetat metode de obţinere a monocristalelor compuşilor semiconductori, precum şi a detectorilor şi emiţătorilor de radiaţie pe baza lor.

În ultimii ani, atenţia principală a fost acordată obţinerii şi cercetării proprietăţilor fizice ale materialelor semiconductoare, inclusiv ale silicidelor, calcopiriților și kesteritelor pentru fotovoltaică, precum și ale compuşilor Heusler, calcogenidelor stratificate și a izolatorilor topologici, atractivi pentru spintronică și optoelectronică.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice se regăsesc în cele peste 260 de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice de specialitate, inclusiv 3 monografii. Este deţinător a 12 brevete de invenţie.
A pregătit 16 doctori în ştiinţe.

A ţinut prelegeri la instituţii de profil şi la universităţi din Canada, Franţa, Germania, Spania, Austria, Elveţia, Anglia, Olanda, Polonia. Din 1993 efectuează periodic, în calitate de profesor invitat, cercetări ştiinţifice în Germania (Konstanz, Berlin, Dresden), Franţa (Toulouse, Paris) şi Spania (Madrid, Barcelona).
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug