Ro
 

En
 My mail@phys
>> Anunturi si informatii utile > Anunturi > Seminar Științific de Profil ”Fizica Teoretică”
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Anunțuri

  • Seminar Științific de Profil ”Fizica Teoretică”
     

Ședința Seminarului Științific de Profil ”Fizica Teoretică” al IFA

Vineri, 22 noiembrie 2019, la ora 15.00, în Institutul de Fizică Aplicată, bir. 109, et. I, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil ”Fizica Teoretică”  pentru examinarea tezei de doctor în științe fizice cu titlul

Quantum behaviors of optical and optomechanical systems possessing artificial atoms

(Dinamica cuantica a sistemelor optice și optomecanice cu atomi artificiali)

la specialitatea 131.01. Fizica matematică
competitor: Victor Ceban

Conducător științific - doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător Mihai Macovei

Teza a fost efectuată la Institutul de Fizică Aplicată

Adnotare

Summary

Аннотация

Teza
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug