Ro
 

En
 My mail@phys
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice > Publicații recente
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Domeniile de activitate

 • Cercetarea legităţilor proceselor transferului de căldură şi masă condiţionat de acţiunea câmpurilor electrice cu scopul elaborării  tehnologiilor avansate şi tehnicii pentru realizarea lor.
 • Studiul mediilor polifazice, fenomenelor cavitaţionale şi interfazice, curgerilor nestaţionare a fluidelor în scopul dirijării şi intensificării proceselor de transfer de masă şi căldură.
 • Elaborarea proceselor tehnologice electrofizice, cavitationale şi de adsorbtie în industria alimentară, farmaceutică, textilă, chimică.

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

2020

 • Папченко, А.Я.; Болога, М.К.; Попова, Н.А. Исследование влияния электроплазмолиза и ферментного препарата на процесс диффузии растворимых веществ из яблок. Int Independent Sci J. 2020, 14(2), 49—51.
   
 • Chernika, I.M.; Bologa, M.K.; Mardarskii, O.I.; Kozhevnikov, I.V. Heat Transfer Features under Bubble Boiling in an Electroconvection Flow. Surf Eng Appl Elect. 2020, 56(2), 208—215. Doi: 10.3103/S1068375520020052.
   
 • Grosu, F.P.; Bologa, M.K. Derivation of Hydro- and Electrohydrodynamic Equations by the Dimensional Method. Surf Eng Appl Elect. 2020, 56(1), 41—45. Doi: 10.3103/S106837552001007X.
   
 • Парамонов, А.М.; Коваль, А.В. Разработка источников питания для электроискрового легирования с ручным вибрирующим электродом. Электронная обработка материалов. 2020, 56(1), 67—75. Doi: 10.5281/zenodo.3640580.
   
 • Datsko, T.Ya.; Zelentsov, V.I.; Dvornikov, D.P. Photocatalytic Degradation of Methylene Blue with Composite Nanocrystalline TiO2+ Diatomite. În: IFMBE Proceedings, V. 77, Springer, 2020, p. 143—147. Doi: 10.1007/978-3-030-31866-6_30.
   
 • Arama, E.; Pantea, V.; Shemyakova, T.; Vovc, V. Phenomena of Radiative Recombination in Single Crystals of Cadmium Thiogallate with Cadmium (CdGa2S4:Cd) or Sulfur (CdGa2S4:S) Excess. În: IFMBE Proceedings, V. 77, Springer, 2020, p. 719—723. Doi: 10.1007/978-3-030-31866-6_127.
   
 • Vrabie, E.G.; Bologa, M.K.; Paladii, I.V.; Vrabie, V.G.; Policarpov, A.; Gonciaruc, V.; Sprincean, C.Gh.; Stepurina, T. Nanotechnological Aspects at Electro-activation of Secondary Dairy Products. În: IFMBE Proceedings, V. 77, Springer, 2020, p. 799—803. Doi: 10.1007/978-3-030-31866-6_142.

Brevete de invenție

 • Parșutin, V.; Paramonov, A.; Șchileov, V.; Covali, A.; Cernîșeva, N.; Agafii, V. Electrod-sculă și procedeu pentru prelucrarea electrochimică dimensională combinată cu laser a metalelor . Brevet de Invenție nr. MD 1376 Z 2020.07.31.

2019

 • Bologa, M.; Vrabie, E.; Chiţanu, A.; Laiciuc, L.; Paladii, I.; Stepurina, T.; Vrabie, V.; Iliasenco, O.; Policarpov, A.; Gonciaruc, V.; Sprincean, C. Recovery of proteine mineral concentrates from acid whey by electro-activation. Journal of Engineering Science. 2019, XXVI (4), 124—133. Doi: 10.5281/zenodo.3591616.
   
 • Datsko, T.Ya.; Zelentsov, V.I. Nanoscale-TiO2/Diatomite Composite: Synthesis, Structure, and Thermal Stability. Surf Eng Appl Elect. 2019, 55(6), 655—666. Doi: 10.3103/S1068375519060036.
   
 • Vrabie, V.; Derjanschi, V.; Ciochina, V.; Vrabie, E. The use of whey for honey bee feeding and obtaining of protein-carbohydrate bee feed. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2019, 62(1), 105—110. ISSN 2285-5750.
   
 • Vrabie, E.; Sprincean, C.; Paladii, I.; Vrabie, V. The amino acid content in protein mineral concentrates obtained at different electrophysical processing regimes of whey. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2019, 62(1), 391—397. ISSN 2285-5750.
   
 • Zelentsov, V.I.; Datsko, T.Ya.; Politova, E.D.; Volodina, G.F.; Smolyanskii, A.S. Preparation and Properties of an Aluminum Hydroxide-Modified Diatomite Sorbent for Removal of Fluorides from Waters. Surf Eng Appl Elect. 2020, 55(4), 455—462. Doi: 10.3103/S1068375519040161.
   
 • Дацко, Т.Я.; Зеленцов, В.И. Исследование адсорбционного равновесия в системе метиленовый голубой + нанокомпозит TiO2 / диатомит. Электронная обработка материалов. 2019, 55(4), 38—49. Doi: 10.5281/zenodo.3369691.
   
 • Kozhevnikov, I.V.; Grosu, F.P.; Bologa, M.K. Characteristics of Multistage Electrohydrodynamic Converters. Surf Eng Appl Elect. 2019, 55(3), 342—348. Doi: 10.3103/S1068375519030116.
   
 • Дацко, Т.Я.; Зеленцов, В.И. Композит нано-TiO2/диатомит: синтез, структура и термостойкость. Электронная обработка материалов. 2019, 55(3), 1—14. Doi: 10.5281/zenodo.3244405.
   
 • Vrabie, E.G.; Bologa, M.K.; Paladii, I.V.; Stepurina, T.G.; Vrabie, V.G.; Goncharuk, V.P.; Polikarpov, A.A.; Sprinchan, C.G. Electrical Processing of Whey. Role of Construction, Technological and Energy Characteristics of Reactors. Surf Eng Appl Elect. 2021, 55(2), 197—209. Doi: 10.3103/S1068375519020145.
   
 • Черника, И.М.; Болога, М.К.; Мардарский, О.И.; Кожевников, И.В. Особенности теплообмена при пузырьковом кипении в электроконвективном потоке. Электронная обработка материалов. 2019, 55(2), 44—51. Doi: 10.5281/zenodo.2629550.
   
 • Гросу, Ф.П.; Болога, М.К. К выводу уравнений гидро- и электрогидродинамики методом анализа размерностей. Электронная обработка материалов. 2019, 55(1), 53—58. Doi: 10.5281/zenodo.2551252.

Brevete de invenție

 • Bologa, M.; Vrabie, E.; Maximuk, E.; Paladii, I.; Policarpov, A.; Vrabie, V.; Stepurina, T.; Gonciaruc, V.; Sprincean, C. Electrolizor cu fisuri. Brevet de Invenție nr. MD 1325 Z 2019.10.31.

2018

 • Зеленцов, В.И.; Дацко, Т.Я.; Политова, Е.Д.; Володина, Г.Ф.; Смолянский, А.С.   Адсорбент диатомит/гидроксид алюминия для удаления фтора и его свойства. Электронная обработка материалов. 2018, 54(6), 67—76.  Doi: 10.5281/zenodo.1968821.https://zenodo.org/record/2551252#.XIuSWDpS-Uk
   
 • Кожевников, И.В.; Гросу, Ф.П.; Болога, М.К. Характеристики многоступенчатого электрогидродинамического конвертора. Электронная обработка материалов. 2018, 54(5), 68—74. Doi: 10.5281/zenodo.1464858.
   
 • Врабие, Э.Г.; Болога, М.К.; Паладий, И.В.; Степурина, Т.Г.; Врабие, В.Г.; Гончарук, В.П.; Поликарпов, А.А.; Спринчан, К.Г. Электрическая обработка молочной сыворотки. Роль конструктивных, энергетических и технологических характеристик реакторов. Электронная обработка материалов. 2018, 54(4), 32—44. Doi: 10.5281/zenodo.1345718.
   
 • Авдеев, А.А.; Болога, М.К. Нагрев электролита через диэлектрический барьер. Электронная обработка материалов. 2018, 54(3), 64‑68. Doi: 10.5281/zenodo.1297943.
   
 • Гросу, Ф.П.; Болога, М.К.; Моторин, О.В.; Кожевников, И.В.; Поликарпов, А.А. Физические особенности коронно-разрядного двигателя. Электронная обработка материалов. 2018, 54(2), 45—53. Doi: 10.5281/zenodo.1228853.
   
 • Bologa, M.K.; Grosu, F.P.; Kozhevnikov, I.V. Relaxation of Output Characteristics of Electrohydrodynamic Pumps. Surf Eng Appl Elect. 2018, 54(2), 168—173. Doi: 10.3103/S1068375518020035.
   
 • Porumbel, I.; Cuciumita, C.F.; Nechifor, C.; Kuncser, R.; Cuciuc, T. Experimental measurements in Hartman oscillators. Transport Res Proc. 2018, 29, 339—355. Doi: 10.1016/j.trpro.2018.02.031.

Brevete de invenție

 • Paramonov, A.; Parșutin, V.; Șchileov, V.; Covali, A.; Agafii, V. Electrod-sculă și procedeu de prelucrare electrochimică dimensională. Brevet de Invenție nr. MD 4547 C1 20-18.08.31.
   
 • Parșutin, V.; Paramonov, A.; Șchileov, V.; Covali, A.; Agafii, V. Procedeu de obținere a marcajului de identificare pe un purtător metalic. Brevet de Invenție nr. MD 1199 Z 2018.04.30.
   
 • Parșutin, V.; Paramonov, A.; Șchileov, V.; Covali, A.; Agafii, V. Dispozitiv pentru aplicarea imaginii individuale pe un obiect electroconductor. Brevet de Invenție nr. MD 1200 Z 2018.04.30.
   
 • Paramonov, A.; Parșutin, V.; Șchileov, V.; Covali, A.; Agafii, V. Dispozitiv de aplicare a codurilor informaționale securizate. Brevet de Invenție nr. MD 1201 Z 2018.04.30.

2017

 • Bologa, M.K.; Cherniсa, I.M.; Kojevnikov, I.V.; Mardarskii, O.I. The effect of electric field on heat transfer at boiling on porous surface. J Phys Conf Ser. 2017, 891 (с.1), 012007-1—012007-7. Doi: 10.1088/1742-6596/891/1/012007.
   
 • Bologa, M.K.; Grosu, F.P.; Kozhevnikov, I.V.; Motorin, O.V.; Polikarpov, A.A.  Heat transfer in an evaporation-condensation system in simulated weightlessness conditions. J Phys Conf Ser. 2017, 892 (с.1), 012012-1—012012-6. Doi: 10.1088/1742-6596/891/1/012012.
   
 • Zelentsov, V.; Datsko, T. Modeling of Kinetics of Fluorine Adsorption onto Modified Diatomite. Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry. 2017, 18(1), 85—95. ISSN 1582-540X.
   
 • Bologa, M.K.; Grosu, F.P.; Kozhevnikov, I.V.; Polikarpov, A.A.; Motorin, O.V. Heat transfer of an evaporator–condensing system with electrohydrodynamic coolant circulation and different spatial orientation. Surf Eng Appl Elect. 2017, 53(1), 34—41. Doi: 10.3103/S1068375517010045.
   
 • Datsko, T.Ia.; Zelentsov, V.I. Effect of microstructure of modified diatomite on its adsorption properties. Him Fiz Tehnol Poverhni. 2017, 8(1), 65—72. Doi: 10.15407/hftp08.01.065.

Brevete de invenție

2016

 • Cernica, I.M. Tratat de masurări termice și hidraulice.  București: AGIR, 2016. 578 pag. ISBN 978-973-720-619-0.

 • Болотин, О.А.; Самохвалов, Н.И.; Сюткин, С.В., Русу, М.И.  Получение и исследование сорбентов из обезвреженных ферроцианидных отходов виноделия на основе бентонита. Bull Inst Geol Seism. 2016, 1, 22—30. ISSN 1857-0046.

 • Cuciumita, C.F.; Cuciuc, T.; Porumbel, I. Performances of a Pulsed Detonation Engine Based on Thermodynamic Cycle Computations. În: ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 3: Coal, Biomass and Alternative Fuels; Cycle Innovations; Electric Power; Industrial and Cogeneration; Organic Rankine Cycle Power Systems. Seoul, South Korea, June 13–17, 2016,  p. V003T06A014-1—V003T06A014-9. Doi: 10.1115/GT2016-57310.
   
 • Bologa, M.; Stepurina, T.; Iliasenco, O.; Policarpov, A.; Vrabie, V.; Goncearuc, V.; Paladii, I.; Sprincean, C.; Vrabie, E. Isolation of protein mineral concentrates at electrophysical processing of whey in stationary regime. Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry. 2016, 17(3), 239—247. ISSN 1582-540X.
   
 • Dumitrash, P.G.; Bologa, M.K.; Shemyakova, T.D. Ultrasound-assisted extraction of biologically active substances from tomato seeds. Surf Eng Appl Elect. 2016, 52(3), 270—275. Doi: 10.3103/S1068375516030054.
   
 • Datsko, T.Ya.; Zelentsov, V.I. Fluorine sorption by aluminosilicate-modified diatomite from highly concentrated fluorine solutions: 1. Adsorption equilibrium. Surf Eng Appl Elect. 2016, 52(3), 300—311. Doi: 10.3103/S1068375516030042.
 • Zelentsov, V.; Datsko, T. Breakthrough analysis of fluorine removal in fixed bed adsorption column using modified diatomite. Termotehnica. 2016, XX(1S), 9—12.

 • Grosu, F.P.; Bologa, An.M.; Bologa, M.K.; Motorin, O.V. On temperature dependence of the parameters of corona discharge current–voltage characteristics. Surf Eng Appl Elect. 2016, 52(1), 85—91. Doi: 10.3103/S1068375516010075.

 • Dumitras, P.G.; Bologa, M.K.; Shemyakova, T.D. Preparation of Fine Bentonite Suspensions in Cavitation Fields. În: IFMBE Proceedings. V. 55. Springer Science + Business Media, Singapore, 2016. 3rd Internatiuonal Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova, p. 201—204. Doi: 10.1007/978-981-287-736-9_50.

 • Enaki, N.A.; Koroli, V.I.; Bazgan, S.; Nistreanu, A.; Palistrant, S.; Bogoev, D.; Turcan, M.; Pislari, T.; Boshneaga, Y.; Lambropoulos, N.; Patel, S.; Khrennikov, A.; Marinucci, M.; Kwok, S.C.; Pannese, L.; Arniani, M.; Torrenti, R.; Maslobrod, S.; Scherbakov, V.; Kuznetsov, E.; Moldovanu, I.; Misic, O.; Odobescu, S.; Lupusor, A.; Cernei, A.; Vovc, V.; Arnaut, O.; Ciobanu, N.; Tuzlucov, P.; Kernbach, S.; Sorli, A.; Anisimov, V. Quantum Information Processes in Protein Microtubules of Brain Neurons. În: IFMBE Proceedings. V. 55. Springer Science + Business Media, Singapore, 2016. 3rd Internatiuonal Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova, p. 245—249. Doi: 10.1007/978-981-287-736-9_60.

Brevete de invenție

2015

Brevete de invenție

 

report a bug close

Report a bug