Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Lista doctoranzilor
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista doctoranzilor Institutului de Fizică Aplicată la data de 1 ianuarie 2019

Nr.d/r Doctorand Anul
(Forma de studii)
Tema tezei Specialitatea Conducător  științific /
Consultant științific
1 Daniel Podgornîi I
(cu frecvență redusa)
Disignul, structura și proprietățile magnetice ale materialelor metalorganice de tip clusteri homo– și heteronucleari de Fe/Fe-Ln

133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

2 Andrei Nistreanu I
(cu frecvență redusa)
Indistingtibilitate și inseparabilitate cooperativă dintre cavitățile optice și aplicarea acestora la fenomenele colective la fotosinteza biomoleculelor și biofotonică

131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

3 Tatiana Turcu I
(cu frecvență redusa)
Controlul dinamicii cuantice cu un câmp coerent de frecvență joasă

131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

4

Veronica Cazac

II
(cu frecvență redusa)
Aplicarea măștii pentru modularea în fază la dezvoltarea microscopului holografic digital 134.01.
Fizica și tehnologia materialelor

Elena Achimova

5

Mariana Darii

II
(cu frecvență redusa)
Materiale metal-organice în baza clusterilor de carboxilat și polimerilor coordinativi ai metalelor d și d-f 133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

6

Elena Cecoi

III
(cu frecvență redusa)
Efecte coopearative în solide 131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

7 Mihaela Popa III
(cu frecvență redusa)
Proprietățile mecanice ale bio-nano-compozitului de hidroxiapatită-biosticlă cu dopanți funcționali pentru aplicații în biomedicină 133.04.
Fizica stării solide

Olga Șikimaka

8 Elena Starodub III
(cu frecvență redusa)
Efecte cuantice coopearative nelineare în optică, materie condensată și biosisteme 131.01.
Fizica matematică

Nicolae  Enachi

9 Victor Bold    IV
(cu frecvență redusa)
Asamblarea și studiul arhitecturii moleculare a unor compuși coordinativi în baza moleculelor cu importanț ă  tehnologică și fiziologică 133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov

10

Alexandra Mîrzac   

IV
(cu frecvență redusa)
Dinamica cuantică în sistemele moleculare dipolare 131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

 

report a bug close

Report a bug