Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Lista doctoranzilor
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista doctoranzilor Institutului de Fizică Aplicată la data de 1 ianuarie 2020

Nr.d/r Doctorand Anul
(Forma de studii)
Tema tezei Specialitatea Conducător  științific /
Consultant științific
1

Gheorghe Scafaru
   

I
(la zi)

Bioinformatică cuantică în baza fenomenelor cooperative dintre neuroni și aplicarea acestea în optogenetică 131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

2 Ion Zubac I
(cu frecvență redusa)
Interacțiunea excitonilor magnetici bidimensionali 131.02.
Fizica statistică și cinetică

Sveatoslav  Moscalenco

3 Daniel Podgornîi II
(cu frecvență redusa)
Disignul, structura și proprietățile magnetice ale materialelor metalorganice de tip clusteri homo– și heteronucleari de Fe/Fe-Ln

133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

4 Andrei Nistreanu II
(cu frecvență redusa)
Indistingtibilitate și inseparabilitate cooperativă dintre cavitățile optice și aplicarea acestora la fenomenele colective la fotosinteza biomoleculelor și biofotonică

131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

5

Tatiana Chiriac
   

II
(cu frecvență redusa)
Controlul dinamicii cuantice cu un câmp coerent de frecvență joasă

131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

6

Veronica Cazac

III
(cu frecvență redusa)
Aplicarea măștii pentru modularea în fază la dezvoltarea microscopului holografic digital 134.01.
Fizica și tehnologia materialelor

Elena Achimova

7

Mariana Darii

III
(cu frecvență redusa)
Materiale metal-organice în baza clusterilor de carboxilat și polimerilor coordinativi ai metalelor d și d-f 133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

8

Elena Cecoi

IV
(cu frecvență redusa)
Efecte coopearative în solide 131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

9 Mihaela Popa IV
(cu frecvență redusa)
Proprietățile mecanice ale bio-nano-compozitului de hidroxiapatită-biosticlă cu dopanți funcționali pentru aplicații în biomedicină 133.04.
Fizica stării solide

Olga Șikimaka

10 Elena Starodub IV
(cu frecvență redusa)
Efecte cuantice coopearative nelineare în optică, materie condensată și biosisteme 131.01.
Fizica matematică

Nicolae  Enachi

 

report a bug close

Report a bug