Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT-STCU 6219
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT-STCU 6219 Comutatori moleculari optici şi Magnetici: Perspective pentru aplicaţii practice

Tip :Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (AȘM) și STCU, cu cifrul 17.80013.16.02.07/6219STCU
Conducător :Sofia Clochișner, prof.
Durata :2017 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”,
Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Obiectivul fundamental al proiectului constă în elaborarea strategiei designului raţional al materialelor noi cu proprietăţi optice şi magnetice comutabile, perspective pentru aplicarea lor în calitate de bază elementară în nanoelectronică. În ciuda materialului experimental vast disponibil, posibilitatea elaborării unei asemenea strategii sintetice a fost puternic restrânsă datorită lipsei descrierii teoretice a acestor materiale. Proiectul include două subproiecte, primul fiind focusat pe materiale comutabile care manifestă tranziţii de spin induse de transferul de sarcină sau transferul electronului redox-indus, iar cel de-al doilea fiind dedicat studiului crosoverlui de spin în compuşii fierului cu vecinătatea apropiată mixtă, compusă din ionii de sulf şi nitrogen, precum şi polimerii coordinativi 1D care demonstrează tranziţii de spin sau ordonare feromagnetică. Se planifică dezvoltarea modelelor şi abordărilor teoretice generale pentru explicarea proprietăţilor magnetice şi spectroscopice ale acestor sisteme. În cazul sistemelor extinse aceste modele vor ţine cont în mod cuvenit de transferul electronului, superschimb, cuplajul vibronic şi interacţiuni cooperative. Rezultatele calculelor teoretice vor fi folosite pentru explicarea datelor experimentale ale consultanţilor tehnici ai proiectului prezent.

Sofia Clochișner
dr. hab., prof.
conducător de proiect
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sklokishner
 
Elerlanj Sineavschii
dr. hab., prof.
consultant științific
cab.: 210
tel.: +(373) 22 738092
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/esineavskii      
 
Serghei Ostrovschi
dr. hab., conf.
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sostrovsky      
 
Andrei Palii
dr. hab., conf.
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/apalii      
 
Oleg Reu
dr., conf.
cercetător științific superior
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oreu      
 
Marianna Roman
dr.
cercetător științific superior
cab.: 239
tel.: +(373) 22 738129
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mroman      
 
report a bug close

Report a bug