Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.03A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.03A Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.03A, acronim - MONPSA-MMXV
Conducător :dr. hab., conf. Mihail Iovu
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Materialele nanocompozite din sticle calcogenice şi polimeri organici-semiconductori anorganici sunt atractive pentru diverse aplicaţii practice datorită low-costului, procesării simple, durității mecanice, varierii compoziţiei chimice cu utilizarea elementelor chimice comerciale. Obiectivul major al proiectului este elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice şi nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu indici de refracţie înalți (n≥1.8) pentru fabricarea elementelor difracţionale cu aplicaţii practice în fotonică şi optoelectronică. Elementele difracţionale, aşa ca reţele de difracţie, micro-lentile, filtre selective, divizori de fascicule, etc., stau la baza dispozitivelor optoelectronicii moderne. Lucrările рroiectului includ sinteza de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice dopate cu metale (As-S-Se:Me), a nanocompozitelor din polimeri-semiconductori anorganici (CdS, CdSe), a compuşilor organici coordonativi cu ioni de pământuri rare (Eu3+, Tb3+), studiul proprietăţilor optice, fotoluminescente şi a fenomenelor foto-induse şi electrono-induse. Proiectul de asemenea va include calculele teoretice şi analiza caracteristicelor spectrale a nanostructurilor şi a materialelor nanocompozite (coeficientul de absorbţie optică, intensitatea fotoluminescenţei, forma liniilor spectrale), studiul efectelor cuantice cauzate de confinementul dimensiunilor particulelor în materiale. Va fi efectuată simularea computaţională şi proiectarea tablourilor de difracţie, înregistrarea elementelor difracţionale prin metode holografice şi cu ajutorul fasciculului de electroni, inclusiv şi prin combinarea acestor procedee prin metode de nano-litografie. În baza materialelor nanocompozite şi a nanostructurilor investigate vor fi elaborate elemente difracţionale şi dispozitive optoelectronice, care vor avea impact pozitiv pentru economia naţională, aşa ca utilizarea lor în calitate de sensori pentru securitatea obiectelor strategice, ca mărci de protecţie a produselor alimentare, producţiei farmaceutice, a documentelor, etc.

Mihail Iovu
dr. hab., prof. 
Șef de laborator
cab.: 248
tel.: +(373) 22 728807
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/miovu
Elerlanj Sineavschii
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 210
tel.: +(373) 22 738092
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/esineavskii
Ion Cojocaru
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 230
tel.: +(373) 22 723252
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/icojocaru
Ion Culeac
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 147
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/iculeac
Oxana Iaseniuc
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 248
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oiaseniuc
Andrian Nastas
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 249
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/anastas
Serghei Sergheev
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 249
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ssergheev
Victor Verlan
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 103
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vverlan
Diana Harea
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 249
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dharea
Olga Ialtîcenco
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 210
tel.: +(373) 22 738092
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oyaltychenko
Olga Bordian
   
cercetător științific
cab.: 103
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/obordian
Evghenii Canarovschii
   
cercetător științific
cab.: 210
tel.: +(373) 22 738092
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ekanarovskii

 

report a bug close

Report a bug