Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.04A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.04A Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.04A, acronim - FOTOVOLTAICAFOTONICA
Conducător :acad. Ernest Arușanov
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Principalele obiective ale proiectul sunt:

 1. Studiul proprietăţilor materialelor absorbante din familia Cu2Zn(Sn,Si,Ge)(S,Se)4 şi altor materiale calcogenice, cu perspectiva producerii celulelor solare cu straturi subţiri, ce conţin numai materiale ieftine, abundente şi ne toxice, ce va constitui o contribuţie în energetica alternativă. Studiul influenţei proprietăţilor optice ale atmosferei asupra radiaţiei solare incidente pe suprafaţa terestră.
 2. Elaborarea structurilor avansate multifuncţionale pentru aplicaţii în optoelectronică, investigarea şi dezvoltarea elementelor optice difracţionale (EOD) pe structuri nanometrice multistrat din sticle calcogenice (SC) şi straturi de azopolimeri (AZP), dezvoltarea metodelor existente de înregistrare cu fascicule laser/de electroni, elaborarea designului EOD în urma cercetărilor sistematice a structurilor din SC şi AZP.

Realizarea proiectului se va finaliza cu rezultate relevante de obţinere a unor proprietăţi avantajoase ale materialelor, care pot fi folosite în senzori, medii de înregistrare, dispozitive optoelectronice şi fotovoltaice. Pentru atingerea obiectivelor sunt utilizate metode de obţinere a obiectelor de studiu şi de cercetare contemporane folosite şi apreciate în majoritatea centrelor ştiinţifice.

Rezultatele preconizate:

 1. Vor fi elaborate:
  a) metode de obţinere a straturilor subţiri Cu2ZnSnS(Se)4 şi metode de sintetiză a cristalelor Cu2Zn(Sn,Si,Ge)(S,Se)4;
  b) structurile fotovoltaice în baza straturilor subţiri Cu2ZnSnS(Se)4;
  c) noi tehnologii şi structuri din SC şi straturi AZP pentru înregistrări optice a EOD;
  d) nanostructurile multistrat, care posedă eficienţă difracţională sporită de 30 %;
  e) materiale noi AZP carbazolice şi ne carbazolice ce asigură înscrierea directă a EOD;
  f) mostre practice EOD cu caracteristici programate.
 2. Vor fi investigate proprietăţile electrice de transport, optice, fotoluminescente şi spectrele de împrăştiere Raman ale cristalelor şi straturilor subţiri Cu2Zn(Sn,Si,Ge)(S,Se)4 şi pe baza lor vor fi determinate mecanismele de conductivitate, dependenţa spectrală a funcţiilor optice, energia benzii interzise şi energia de activare a nivelelor acceptor/donor, precum şi poziţia liniilor principale în spectrele de împrăştiere Raman. Vor fi obţinute caracteristicile spectrale ale elementelor optice difracţionale.
 3. Vor fi obţinute date noi despre radiaţia solară în diapazonul spectral de la UV până la IR şi determinat potenţialul acesteia pentru sisteme fotovoltaice.

Executorii proiectului fac parte din Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică: 

Ernest Arușanov
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 203
tel.: +(373) 22 735531
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/earushanov
Alexei Simașchevici
dr. hab., prof., acad. AȘM
consultant stiintific
cab.: 215
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/asimashkevich
Dormidont Șerban
dr. hab., prof. 
cercetător științific principal
cab.: 215
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dsherban
Vladimir Abașkin
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 402
tel.: +(373) 22 737079
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vabaskin
Elena Achimova
dr. hab., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 402
tel.: +(373) 22 737079
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/eachimova
Alexandr Aculinin
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 435
tel.: +(373) 22 738187
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aakulinin
Leonid Bruc
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 127
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lbruk
Maxim Guc
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mguc
Constantin Lisunov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/klisunov
Alexandr Nateprov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 137
tel.: +(373) 22 738176
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/anateprov
Nicolai Curmei
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 127
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ncurmei
Galina Gurieva
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ggurieva
Elena Hajdeu-Chicaroș
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ehajdeu
Sergiu Levcenco
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/slevcenco
Ion Damaschin
dr., conf. 
cercetător științific
cab.: 241
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/idamaskin
Lazar Dermenji
   
cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ldermenji
Alexei Meșalchin
   
cercetător științific
cab.: 230
tel.: +(373) 22 723252
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ameshalkin
Alexandru Prisacar
   
cercetător științific
cab.: 445
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aprisacar
Vladimir Smîcov
   
cercetător științific
cab.: 435
tel.: +(373) 22 738187
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vsmicov
Ghennadi Triduh
   
cercetător științific
cab.: 445
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/gtriduh
Valentin Batîr
   
cercetător științific stagiar
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vbatir
Veronica Cazac
   
cercetător științific stagiar
cab.: 202
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vercazac
Constantin Loșmanschii
   
cercetător științific stagiar
cab.: 001
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/closmanschii
Liudmila Epur
   
inginer superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lepur
Ivan Slepnev
   
inginer superior
cab.: 001
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/islepnev
Aliona Petco
   
inginer
cab.: 110
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/acirnat
Victoria Rotaru
   
inginer
cab.: 110
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vrotaru

 

report a bug close

Report a bug