Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.05A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.05A Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.05A, acronim - MULTI-TECH
Conducător :m. cor. Alexandr Dicusar
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

În prezentul proiect vor fi efectuate cercetări teoretice şi experimentale privind modificarea suprafeţelor metalice în scopul atribuirii acestora înalte proprietăţi fizico-mecanice şi de exploatare. În baza acestor cercetări vor fi elaborate noi procedee şi tehnologii de modificare a suprafeţelor metalice bazate pe metodele electro-fizico-chimice de prelucrare, în special, pe metodele prelucrării dimensionale electrochimice a materialelor greu fuzibile, alierii prin electroeroziune, prelucrarii termochimice accelerate în soluţii apoase de electroliţi şi formarea electrochimică de acoperiri cu diverse destinaţii funcţionale, cât şi elaborarea echipamentelor de realizare a proceselor tehnologice bazate pe principii noi cu utilizarea componentelor electronice şi electrotehnice de generaţie nouă. Elaborarea de noi metode de dirijare fină a proceselor electro-fizico-chimice, ce vor permite formarea straturilor de suprafaţă cu proprietăţi și dimensiuni specificate. Vor fi obţinute pe suprafeţele metalice straturi superficiale cu structuri metastabile şi amorfizate, ce vor crea premise de creştere considerabilă a caracteristicilor de exploatare a zonelor lucrătoare a organelor de maşini. În baza rezultatelor ştiinţifice obţinute vor fi create bazele tehnologice a proceselor elaborate şi vor fi date recmandări privind implementarea tehnologiilor de durificare a suprafeţelor metalice în diverse domrnii ale economiei.  

Executorii proiectului fac parte din Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor:

Alexandr Dicusar
dr. hab., prof., m. c. AȘM
Șef de laborator
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/adikusar
Janna Bobanova
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 233
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/jbobanova
Natalia Țînțaru
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ntsyntsaru
Valentin Mihailov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vmihailov
Vladimir Petrenko
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 218
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vpetrenko
Svetlana Sidelnicova
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 446
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ssidelnikova
Serghei Baranov
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sbaranov
Stanislav Belevschi
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sbelevschi
Tudor Borțoi
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tbortzoi
Dumitru Croitoru
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dkroitoru
Anatoli Șcurpelo
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 207
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ashkurpelo
Serghei Iușcenco
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sushchenko
Aliona Nicolenco
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 128
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/anicolenco
Alexandru Covali
   
cercetător științific
cab.: 148
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/acovali
Sergiu Ivașcu
   
cercetător științific
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sivascu
Natalia Kazak
   
cercetător științific
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nkazak
Chirill Covalenco
   
cercetător științific stagiar
cab.: 136
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ccovalenco
Galina Cliucinicova
   
inginer superior
cab.: 218
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/gcliucinicova
Spiridon Iațco
   
inginer superior
cab.: 207
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/siatco

 

report a bug close

Report a bug