Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.05F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.05F Condensarea Bose-Einstein a excitonilor și atomilor în nano și microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.05F, acronim - CBECEM
Conducător :acad. Sveatoslav Moscalenco
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Teoretică “Vsevolod Moscalenco”

Obiectivul principal al proiectului este studierea fenomenului de Condensare Bose-Einstein(CBE) intr-un sistem mixt materie-lumina format din excitoni magnetici bidimensionali si fotoni acumulaţi in rezonator, care aduce la crearea noilor cvasiparticule mixte numite polaritoni. Va fi studiata CBE a polaritonilor bidimensionali pe ramura de jos cu vectorul de unda orientat in planul stratului kn egal cu zero. Vor fi studiate noi stări cuantice care apar in aceste condiţii cum ar fi starea mixta de superpoziţie coerenta a plasmonului acustic cu excitonul magnetic si cu fotonul de tip plasmoriton. CBE a atomilor si moleculelor in curse va fi studiata in prezenta tranziţiilor Raman bifotonice, luând in consideraţie tunelarea particulelor intre gropile potenţiale ale curselor.

Ideea iniţiala de condensare Bose-Einstein si suprafluiditate a excitonilor cu durata finita de viata poate fi realizata in semiconductori in condiţii de cvasiechilibru, insa îndepărtate de echilibrul termodinamic, a fost formulata si intens studiata in ultimii 50 de ani de către colaboratorii Institutului de Fizica Aplicata ASM. In prezent aceasta posibilitate a fost experimental realizata in multe laboratoare ale lumii in varianta CBE a polaritonilor bidimensionali in microcavitati. Cercetările teoretice si experimentale in aceasta direcţie au devenit o ramura actuala a fizicii stării condensate.

Ne vom folosi de metodele fizicii teoretice in special bazate pe introducerea funcţiilor lui Green si a tehnicii diagramatice a lui Feinman in procesul de studierea a excitaţiilor colective elementare. Vom introduce starea coerenta macroscopica in cazul CBE a excitonilor in semiconductori folosind metoda elaborata de Keldâş, Kozlov si Kopaev. Ne vom baza pe teoria gazului neideal Bose pe metodele de transformare u-v ale operatorilor de creare si anihilare ale lui Bogoliubov.

Vor fi determinate frecventele Rabi care determina anvergura si despicarea ramurilor energetice ale polaritonilor magnetoexcitonici.

Vor fi studiate excitatiile colective elementare in sistemul mixt de excitoni magnetici bidimensionali si de fotoni restrânşi in rezonator in starea de CBE a polaritonilor in doua modele. Un model se bazează pe participarea
plasmonilor optici si acustici, excitonilor magnetici bidimensionali si a fotonilor restrânşi in rezonator. Al doilea este modelul gazului Bose neideal compus din polaritoni maqnetoexcitonici bidimensionali.

Sveatoslav Moscalenco
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator

cab.: 225
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/smoskalenko
Igor Belousov
dr. hab., prof. 
cercetător științific principal
cab.: 224
tel.: +(373) 22 738084
e-mail:[javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ibeloussov
Piotr Hadji
dr. hab., prof. 
cercetător științific principal
cab.: 225
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/pkhadzhi
Evgheni Dumanov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 223
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/edumanov
Corneliu Șochichiu
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 439
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/csochichiu
Igor Podlesnii
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 224
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ipodlesny
Spiridon Rusu
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/srusu
Igor Dobindă
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 007
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/idobynde
Ludmila Șutova
   
cercetător științific
cab.: 439
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lshutova
Igor Leleacov
   
cercetător științific
cab.: 224
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ileleacov
Vladimir Pavlenco
   
cercetător științific
cab.: 007
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vpavlenco
Ion Zubac
   
cercetător științific
cab.: 224
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/izubac
Valentina Bajireanu
   
inginer coordonator
cab.: 223
tel.: +(373) 22 738084
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vbajireanu
report a bug close

Report a bug