Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.06A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.06A Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.06A, acronim - NANOINMEC
Conducător :dr., conf. Olga Șikimaka
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor “Iulia Boiarskaia”

Proiectul are drept scop cercetarea proprietăţilor micro- şi nanomecanice prin intermediul nanoindentarii dinamice a unor materiale avansate cu aplicaţii in optoelectronică, magneto-optică, medicina: sticle borofosfatice şi aluminofosfatice dopate cu ioni de pămînturi rare (Dy, Tb), ioni de tranziţie (Mn, Fe) şi post-tranziţie (Bi, Pb) de volum şi bidimensionale, copolimerilor sticloşi de stiren cu acid metilic si structurilor strat-substrat (ITO•SiO2/Si, Cu pe substraturi de Si, MgO şi LiF). O direcţie nouă şi puţin studiată o constituie elucidarea mecanismelor principale de deformare a materialelor vitroase şi polimere in micro- si nano-volume în dependenţă de structura, compoziţia lor si regimurile de deformare, care prezintă interes atat din punct de vedere fundamental al particularităţilor de deformare plastică a materialelor amorfe, cat si din cel aplicativ, deoarece aceasta cunoaşterea va deschide oportunităţi noi de obţinere a unor materiale cu proprietăţi mecanice prestabilite, ce va contribui la funcţionarea sigură şi durabilă a sistemelor si dispositivelor in baza lor.

În plus la aceasta, în proiectul dat metoda de nanoindentare va fi utilizată sub un aspect nou de inducere a unor structuri şi proprietăţi optice, mecanice, electrice local modificate in matricea de baza vitroasa la micro- şi nano-scara prin acţiunea unor presiuni locale inalte (de ordinul 5-12 GPa) create la indentare. La fel, va fi utilizat si efectul de cristalizare locala a structurii vitroase prin tratamentul cu laser, ce îşi găseşte aplicare ca o tehnică efectivă de fabricare a unor micro/nanostrucruri regulate (sisteme de doturi, linii, reţele). Vor fi aplicate diferite regimuri de indentare, tratament termic şi prelucrarea suprafeţelor cu laser in combinaţie si separat pentru a gasi metodele optimale de micro- şi nanostructurare a suprafeţelor, ceea ce va permite dezvoltarea unor nanotehnologii eficiente noi in crearea unor sisteme integrate pentru micro-opto-electronică.

Olga Șikimaka
dr., conf. 
Șef de laborator
cab.: 229
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oshikimaka
Daria Grabco
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 229
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dgrabco
Evghenii Harea
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 024
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/eharea
Constantin Pîrțac
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/cpyrtsac
Serghei Popov
dr.  
cercetător științific superior
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/spopov
Zinaida Barbos
   
cercetător științific
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/zbarbos
Mihaela Popa
   
cercetător științific
cab.: 242
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mpopa
Andrian Prisăcaru
   
cercetător științific
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aprisacaru
Daria Topal
   
inginer
cab.: 243
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dtopal

 

report a bug close

Report a bug