Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.06F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.06F Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.06F, acronim - MULTIMAGSPEC
Conducător :acad. Leonid Culiuc
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”,
Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Proiectul este focusat asupra obţinerii şi cercetării compuşiilor cu structura spinel pe baza metalelor de tranziţie şi pământurilor rare, cristalelor lamelare masive şi bidimensionale ale dicalcogenizilor metalelor de tranziţie, materialelor metaloorganice, polimerilor coordinativi şi nanoclusterelor, magneţilor monomoleculari cu proprietăţi magnetice, luminescente şi absorbtive avansate pentru aplicaţii în dispozitive spintronice şi optoelectronice. Se vor cerceta stări magnetice şi multiferoice noi în materialele de tip spinel AB2X4 (A=Cd, Zn, Fe, Mn; B=V, Cr, Sc, Er, Yb; X=0, S, Se) cu funcţionalitatea sporită. Se vor obţine monocristale perfecte şi se vor studia proprietăţile lor structurale, magnetice şi dielectrice în scopul elucidării stării magnetice de bază, interacţiunilor de schimb dominante şi originii multiferoice. Se vor obţine şi se vor cerceta proprietăţile optice şi luminescente ale cristalelor lamelare masive (3D) şi bidimensionale (2D) inclusiv a filmelor ultrasubţiri ale dicalcogenizilor metalelor de tranziţie MX2 (M=Mo, W; X=S, Se) pentru elaborarea heterostructurilor semiconductoare noi de tip van der Waals.Se vor utiliza principiile ingineriei cristalelor şi metode noi de sintetizare a materialelor metal-organice (MMO) pentru a dezvolta clasa de MMO multifuncţionale, cum ar fi polimeri coordinativi, nanoclustere şi polimeri în baza acestora. Pentru a asigura interacţiunile magnetice în materiale noi, inclusiv în magneţii monomoleculari (МММ), şi a controla dimensionalitatea şi porozitatea lor vor fi utilizaţi ionii metalelor d şi f, complecşii metal-organici presintetizaţi şi linkerii organici/anorganici (carboxilaţi, cianuri, azide, oxizi, liganzi N/O-donori). Se va efectua studiul МММ induşi de lumină bazaţi pe complexele cu crosoverul de spin, МММ mononucleari care manifestă anizotropia de tip plan uşor, precum şi a sărurilor noi ai biferocenei cu FnTCNQ care manifestă ordonare de sarcină, proprietăţi magnetice şi de conductibilitate fascinante. Vor fi elaborate modelele teoretice pentru explicarea proprietăţilor lor magnetice şi spectroscopice. Vor fi analizate efectele cooperative, schimbul magnetic şi cuplajul vibronic. Vor fi relevate mecanismele fundamentale care determină aplicaţiile ale acestor materiale pe baza moleculară. Se vor aplica metode de cercetare ca difracţia cu raze X (poli şi monocristalină), magnetometria SQUID, difracţia neutronilor, spectroscopia optică, inclusiv optic-neliniară, Raman şi fotoluminescentă.

Executorii proiectului fac parte din Laboratorul Fizica Semiconductorilor și Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului:

Leonid Culiuc
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 240
tel.: +(373) 22 731055
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lkulyuk
Victor Kravțov
dr., conf. 
Șef de laborator
cab.: 108
tel.: +(373) 22 725887
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vkravtsov
Sofia Clochișner
dr. hab., prof. 
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sklokishner
Vladimir Țurcan
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 201
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vtsurkan
Serghei Ostrovschi
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sostrovsky
Svetlana Baca
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 204
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sbaca
Pavlina Bouroș
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 107
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/pbourosh
Iurii Ciumacov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 105
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ychumakov
Lilia Croitor
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lcroitor
Viorel Felea
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vfelea
Irina Filippova
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ifilippova
Marina Fonari
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 145
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mfonari
Olga Kulikova
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 137
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/okulikova
Mihail Nazarov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 111
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mnazarov
Piotr Petrenko
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 105
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ppetrenko
Olga Botezat
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 204
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/obotezat
Diana Chișca
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 105
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dchisca
Lilian Prodan
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lprodan
Oleg Reu
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oreu
Marianna Roman
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 239
tel.: +(373) 22 738129
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mroman
Anatolii Siminel
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 138
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/asiminel
Victor Bold
   
cercetător științific
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vbold
Dorina Croitori
   
cercetător științific
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dcroitori
Mariana Darii
   
cercetător științific
cab.: 204
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mdarii
Anastasia Gorobeț
   
cercetător științific
cab.: 145
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/agorobet
Elena Melnic
   
cercetător științific
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/emelnic
Alexandru Micu
   
cercetător științific
cab.: 111
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/amicu
Vitalie Nedelea
   
cercetător științific
cab.: 111
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vnedelea
Leonid Pasenco
   
cercetător științific
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lpasenco
Daniel Podgornîi
   
cercetător științific
cab.: 144
tel.: +(373) 22 438154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dpodgornii
Nikita Siminel
   
cercetător științific
cab.: 138
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nsiminel
Aliona Vitiu
   
cercetător științific
cab.: 107
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/avitiu
Natalia Costriucova
   
inginer superior
cab.: 245 (ICh)
tel.: +(373) 22 739584
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ncostriucova
Dumitru Stati
   
inginer superior
cab.: 139
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dstati
Olga Michitiuc
   
inginer
cab.: 144
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/omichitiuc
Ecaterina Nirca
   
inginer
cab.: 144
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/enirca

 

report a bug close

Report a bug