Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.07A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.07A Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.07A, acronim - TSCM
Conducător :acad. Mircea Bologa
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Proiectul cuprinde cercetări experimentale şi teoretice, elaborări şi soluţii tehnologice şi tehnice în domenii prioritare privind interacţiunea câmpurilor termo- şi electrofizice, ultrosonore şi cavitaţionale hidrodinamice cu medii omogene şi sisteme eterogene. Obiectivele: Intensificarea transferului de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice; studiul legităţilor proceselor ultrasonore şi cavitaţionale privitor la intensificarea prelucrării materialelor vegetale; nano-compozite în baza diatomitului privind rezolvarea problemelor ecologice şi de cataliză. Relevanţa se evidenţiază prin necesitatea şi importanţa intensificării procesilor de transfer, acţiunile câmpurilor electrice, ultrasonore şi cavitaţionale care se deosebesc printr-o eficientă înaltă, uşor reglabilă şi fără inerţie.Perspectivele sunt legate de intensificarea transferului de căldură şi masă, de tratarea şi procesarea  sistemelor eterogene, a produselor vegetale si lactate secundare.

Cercetările planificate se vor reliefa prin cunoştinţe şi legităţi noi ale proceselor de transfer, indici tehnologici şi tehnici, ecologici şi economici de performanţă.

Metodele prevăzute vor asigura înregistrarea caracteristicilor termice, electrofizice, hidrodinamice, structurale, ultrosonore, cavitaţionale.

Rezultatele preconizate: caracteristici, parametri, legităţi ale proceselor de electrizare, transfer, tratare şi procesare, recomandări tehnologice şi tehnice privind: intensificarea şi reglarea transferului de sarcină, căldură şi masă la acţionări termo- şi electrofizice, ultrasonore şi cavitaţionale; optimizarea parametrelor procesării: electrofizice a produselor lactate secundare, ultrasonore în scopul extracţiei substanţelor biologice, active, eficientizării prelucrării prin electroplasmoliză şi cu solvenţi a materiei prime vegetale; obţinerea şi cercetarea proprietăţilor nonocompoziţelor în baza diatomitului privitor la degradarea compuşilor toxici organici din soluţii apoase.

Vor fi determinate regimurile optime ale proceselor de transfer, argumentate recomandări tehnologice şi tehnice pentru realizarea lor.

Mircea Bologa
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 135
tel.: +(373) 22 738184
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mbologa
Fiodor Grosu
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 238
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/fgrosu
Ion Cernica
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 131
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/icernica
Igor Cojevnicov
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 131
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ikojevnicov
Tatiana Dațko
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 102
tel.: +(373) 22 738024
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tdatsko
Valeriu Gonciaruc
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 235
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vgonciaruc
Oleg Motorin
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 213
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/omotorin
Andrei Papcenco
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.:
tel.: +(373) 22 731733
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/apapcenco
Sveatoslav Siutkin
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 022
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ssiutkin
Elvira Vrabie
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 217
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/evrabie
Veaceslav Zelențov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 102
tel.: +(373) 22 738024
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vzelentsov
Tatiana Șemeacova
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 029
tel.: +(373) 22 731744
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tshemyakova
Sergiu Solonari
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 029
tel.: +(373) 22 731744
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ssolonari
Iurie Boșneaga
   
cercetător științific
cab.: 118
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ibosneaga
Tatiana Cubrițcaia
dr.  
cercetător științific
cab.: 250
tel.: +(373) 22 738024
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tkubritskaia
Tudor Cuciuc
   
cercetător științific
cab.: 134
tel.: +(373) 22 731744
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tcuciuc
Anatolii Paramonov
dr.  
cercetător științific
cab.: 148
tel.: +(373) 22 725890
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aparamonov
Albert Policarpov
   
cercetător științific
cab.: 235
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/apolicarpov
Irina Vutcariova
   
cercetător științific
cab.: 117
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ivutcareova
Irina Paladii
   
cercetător științific stagiar
cab.: 117
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ipaladii
Gheorghe Balan
   
inginer superior
cab.: 030
tel.: +(373) 22 731744
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/gbalan
Tamara Radzilevici
   
inginer superior
cab.: 250
tel.: +(373) 22 738024
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tradzilevich
Cătălina Sprincean
   
inginer superior
cab.: 117
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/csprincean
Vasile Spînu
   
inginer
cab.: 235
tel.: +(373) 22 738121
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vspinu
Ilie Tîrnovan
   
inginer
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/itirnovan

 

report a bug close

Report a bug