Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.07F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.07F Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.07F, acronim - OPTICACUANTICA
Conducător :dr. hab., prof. Nicolae Enachi
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice

Dirijarea şi detectarea stărilor cuantice a ansamblului de radiatori corelaţi (puncte cuantice, impurităţi, atomi, nuclee, etc) la absorbţie şi emisie pot fi utilizate la procesarea şi transmiterea optică a informaţiei în circuitele opticii integrate si bioinformatică. Procesarea cuantică bazată pe fenomenul corpuscular-ondulatoriu pentru modurile colective de oscilaţii în interacţiune (atomi-fotoni, electron-fononi, rezonantă optică şi magnetică, plazmoni, etc) va duce la hibridizarea acestor subsisteme si utilizarea lor de mai departe in diverse echipamente optice cu o vasta aplicare în tele-comunicare, securizarea informaţiei si bioinformatică.

In baza efectelor deja existente in unele sisteme fizice ori biologice va fi dezvoltată o noua metodă de evidenţiere a probabilitatilor evenimentelor cuantice (necesară in informatica), prin studiul funcţiilor de distribuţie, entropiei, şi concurenţei cuantice. Baza acestor studii va fi axată pe aplicarea noţiunilor de măsură si etalon al corelaţiilor de polarizare sau număr de particule (ori fază) la cuantificarea, transmiterea şi dirijarea informaţiei cu un înalt grad de siguranţă, în circuite optice integrate.

Utilizarea cavităţilor optice, cristalelor fotonice şi fibrelor optice în biomedicină deschide modalităţi noi de legătură dintre sistemele neorganice şi biomolecule. De exemplu, contactul de suprafaţă dintre implanturi şi celule poate fi nu doar realizat dar şi dirijat prin supraveghere şi decontaminare cu UV, transmitere de informaţie utilizând structurile optice menţionate mai sus. Structura cuantificată a energiei cvasi-particulelor transmise de la un segment al ADN-ului la altul (sau la conexiunea microtuburilor proteice cuplate ale neuronilor) permite utilizarea noţiunii de funcţie de distribuţie ori tomografie cuantică a stărilor localizate în aplicarea şi dezvoltarea de mai departe a efectelor cuantice în bioinformatică.

Efectele cooperative din optica şi materia condensată pot sta la baza transmiterii şi prelucrării informaţiei de către ţesutul celular prin zona intracelulară. Dezvoltarea modelelor nelineare de superradianţă, feromagnetism şi supraconductibilitate deschid posibilităţi noi în descrierea şi diagnostica proceselor cooperative de colectivizare a ansamblului celular sub acţiunea factorului extern transmis sub formă de pulsuri prin neuronii sistemului nervos către sinapse.

Executorii proiectului fac parte din Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice:

Nicolae Enachi
dr. hab., prof. 
Șef de laborator
cab.: 410
tel.: +(373) 22 738092
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nenaki
Marina Țurcan
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 101
tel.: +(373) 22 739907
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mturcan
Serghei Bîzgan
   
cercetător științific
cab.: 101
tel.: +(373) 22 739907
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sbizgan
Andrei Nistreanu
   
cercetător științific
cab.: 208
tel.: +(373) 22 739907
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/anistreanu
Tatiana Pîslari
   
cercetător științific
cab.: 101
tel.: +(373) 22 738087
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/tpislari
Elena Starodub
   
cercetător științific
cab.: 101
tel.: +(373) 22 739907
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/estarodub
Galina Grecu
   
inginer superior
cab.: 208
tel.: +(373) 22 731733
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ggrecu
Andrei Petracovschi
   
inginer superior
cab.: 101
tel.: +(373) 22 739907
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/apetracovschi

 

report a bug close

Report a bug