Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.08F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.08F Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.08F, acronim - MECUSTCI
Conducător :dr. Mircea Baznat
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Teoretică “Vsevolod Moscalenco”

În proiect se dezvoltă în continuare metodele noi teoretice de descriere a sistemelor electronice puternic corelate. Se are în vedere generalizarea teoremei lui Wick propusă de unul din autorii proiectului în 1990 şi publicată în revista TMF. Ea conţine elemente noi de tipul cumulanţilor lui Kubo, funcţii ireductibile şi funcţii corelative. O generalizare analogică a fost propusă de Metzner în PRB. în baza acestor idei noi au fost studiate modelele de bază cum ar fi modelele Hubbard şi Anderson cât şi cel a lui Holstein, care descriu interacţiunile electronică cu vibraţiile reţelei cristaline. În perioada ce urmează va fi studiată dinamica norilor de fononi ce înconjoară polaronii puternic corelaţi în cadrul modelelor Anderson-Holstein, vor fi formulate ecuaţiile de bază ale stării de neechilibru a modelului Anderson. Vom investiga modelul Anderson cu două centre de impurităţi puternic corelate, ceea ce duce la schimbul de fluctuaţii cuantice şi la renormalizarea interacţiunii lor. Va fi generalizată tehnica diagramatică a lui Keldysh care descrie procesele de neechilibru în presenţa corelaţiilor puternice.

Va fi dezvoltat modelul Hubbard perfecţionat care descrie sistemele supraconductibile cvazibidimensionale cu două benzi, luând în consideraţie abaterea distribuirii electronilor de la mijlocul benzii cât şi prezenţa perechilor Cooper şi anizotropia spectrului energetic. Va fi elaborată teoria tranziţiilor de fază inclusiv tranziţia dielectric-semimetal legată cu procesele de împrăştiere umklap, vor fi determinaţi paramerii care împreună cu deformaţia suprafeţei Fermi aduc la formarea stării mixte a undei densităţii de spin şi a supraconductibilităţii, la valori maximale ale temperaturii de tranziţie în stare de supraconductibilitate a sistemului magnetic şi determină dependenţa unor caracteristici fizice de temperatură şi de concentraţia impurităţilor.

Va fi dezvoltat în continuare modelul cu strune quark-gluonice elaborat pentru studierea reacţiilor nucleare iniţiate de hadroni şi ioni grei la energii intermediare şi relativiste. Codurile de calcul vor fi extinse pentru a lua în calcul efecte noi ale materiei nucleare create la ciocnirile ionilor grei la densităţi şi temperaturi extremale când se formează condiţii de tranziţii de fază în starea de plasmă quark-gluonică, când apar efecte hidrodinamice de tip vorticity şi helicity cât şi polarizarea particulelor nou create. Rezultatele obţinute vor fi comparate cu datele experimentale.

 

Vsevolod Moscalenco
dr. hab., prof., acad. AȘM
consultant stiintific
cab.: 209
tel.: +(373) 22 738032
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vmoscalenko
Maria Palistrant
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mpalistrant
Mircea Baznat
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 439
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mbaznat
Dumitru Digor
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ddigor
Konstantin Gudima
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 439
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/kgudima
Leonid Dohotaru
dr.  
cercetător științific superior
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ldohotaru
Andrei Hvorostuhin
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ahvorostuhin
Iurii Palii
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ipalii
Alexandru Parvan
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aparvan
Irina Cebotari
   
cercetător științific
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/icebotari
Vitalie Ursu
   
cercetător științific
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vursu
Dmitri Baznat
   
inginer coordonator
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dbaznat
Irina Baznat
   
inginer coordonator
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ibaznat
Sergiu Palistrant
   
inginer cat. II
cab.: 411
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/spalistrant
report a bug close

Report a bug