Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 15.817.02.09F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.09F Coerențe cuantice și nano-fotonică

Tip :Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 14.02.093F, acronim - QUANO
Conducător :dr. hab. Mihai Macovei
Durata :2015 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fotonica Cuantică

Proiectul este dedicat studiului teoretic şi modelării fenomenelor de coerenţă cuantica şi a nanofotonicii. Scopul proiectului este elaborarea teoriilor, descrierea şi prezicerea efectelor noi în diverse nano- şi micro- sisteme ce interacţionează intens cu radiaţia (in)coerentă şi pot sta la baza diverselor aplicaţii.

Actual astfel de siteme, formate din atomi artificiali, sunt intens studiate teoretic şi experimental. Progresele recente mari în fabricarea laserilor cu lungimi de undă mai mici decît cele ale domeniului vizibil (în special X-ray) permit, în timpul apropiat, aplicarea în practică a rezultatelor unor astfel de studii. Proiectul propus este la intersecţia diferitor direcţii de cercetare: corenţă cunatică (teoretic), materiale noi micro- şi nano-structurate, atomi artificali, optoelectronică etc.

Studiile propuse prevăd elaborarea modelelor teoretice pentru descriere şi modelări (simulări) ale următoarelor nano-sisteme fotonice/fononice/optomecan i ce:

  1. efecte noi în sisteme cu nano-rezonator optomecanic cuantic în interacţiune cu un câmp electric/magnetic/electromagnetic [e.g. răcirea cuantică, detectarea şi corelarea vibraţiilor cu fotonii, detectarea semnalelor ultra-slabe etc.],
  2. efecte noi în sistemele de atomi artificiali (puncte cuantice, gropi cuantice etc.) în interacţiune cu un câmp acustic sau electromagnetic cu evidenţierea interacţiunilor dintre particule, a coerenţelor sau interferenţelor cuantice, influenţa fononilor etc. [e.g. laserul fononic şi statistica fononică cuantică, fluctuaţii fononice comprimate, etc],
  3. disipaţiile cuantice şi manipularea lor; cristale formate din fotoni; condensarea fotonilor etc.
  4. controlul şi manipularea excitaţiilor în reţele sau sisteme atomare cuantice, biomateriale sau microcavităţi optice/optomecanice,

etc.

Proiectul este executat de Laboratorul Fotonica Cuantică:

Corneliu Gherman
dr.  
Șef de laborator
cab.: 220
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/cgherman
Mihai Macovei
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 230
tel.: +(373) 22 723252
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mmacovei
Profirie Bardețchi
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 220
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/pbardetski
Mircea Baznat
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 439
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mbaznat
Viorel Ciornea
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 221
tel.: +(373) 22 7239805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vciornea
Sergiu Cârlig
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 220
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/scarlig
Andrei Hvorostuhin
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ahvorostuhin
Iurie Palii
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 412
tel.: +(373) 22 738030
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ipalii
Victor Ceban
   
cercetător științific
cab.: 221
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vceban
Elena Cecoi
   
cercetător științific
cab.: 221
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ececoi
Alexandra Mîrzac
   
cercetător științific
cab.: 221
tel.: +(373) 22 739805
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/amirzac

 

report a bug close

Report a bug