Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 18.80012.02.10F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 18.80012.02.10F Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+xTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx

Tip :Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 18.80012.02.10F
Conducător :Roman Marianna, dr.
Durata :2018 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”,
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele proiectului:

  1. Studiul procesului de creştere a monocristalelor din sistemul Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx prin metoda Bridgman și metoda reacţiilor chimice de transport, în scopul determinării regimurilor optime de obţinere a monocristalelor omogene.
  2. Determinarea compoziţiei chimice a compuşilor obţinuţi.
  3. Studierea proprietăţilor structurale, magnetice şi electrice ale cristalelor obţinute, măsurate în funcţie de temperatură și câmp magnetic.

Aceste rezultate vor complementa cercetările anterioare în acest domeniu, efectuate pe alte materiale similare, ceea ce va contribui la aprofundarea înțelegerii fenomenelor fizice și clarificarea mecanismelor apariției stării supraconductoare în materiale supraconductoare neconvenționale bazate pe fier. O atenție deosebită se va acorda separării fazelor supraconductoare și antiferomagnetice și evidențierii condițiilor de formare a acestui fenomen unic în materialele supuse cercetării

Marianna Roman
dr.
conducătorul proiectului
cab.: 239 
tel.: +(373) 22 738129 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mroman
 
Viorel Felea
dr.
cercetător științific superior
cab.: 201
tel.:+(373) 22 738171
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vfelea      
 
Lilian Prodan 
    
cercetător științific
cab.: 206 
tel.: +(373) 22 738171 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lprodan
 
Dorina Croitori
    
cercetător științific stagiar
cab.: 206 
tel.: +(373) 22 738171 
e-mail: <email dorinacroitori@gmail.com>
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dcroitori
 
Constantin Loșmanschii
    
inginer
cab.: 202
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/closmanschii
 
report a bug close

Report a bug