Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 18.80013.16.03.03/It
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 18.80013.16.03.03/It Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic

Tip :Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI), cu cifrul 18.80013.16.03.03/It
Conducător :Marina Fonar, dr.
Durata :2018 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Prezentul proiect va aborda mai întâi coordinarea ligandului triimidazol ciclic la halogenurile de Cu(I), cunoscute prin varietatea de structuri, formate prin simpla modificare a condițiilor de reacție. Vor fi evaluate diverse metode de sinteză inclusiv sinteza tradițională (cu diferiți solvenți, rapoarte molare, etc.), sintezele solvotermală și mecanochimică. Mai mult decât atât, datorită configurației electronice d10 a cuprului, proprietățile de emisie ale materialelor obținute pot fi afectate și de stimulenți externi, deaceea va fi investigat și comportamentul lor termocromic, vapocromic și mecanocromic. Modificarea chimică ulterioră a triimidazolului ciclic cu introducerea unor grupări funcționale, cum ar fi piridina sau bipiridina, este prevăzută în scopul de a oferi linkeri suplimentari utili pentru sinteza PC-vi sau MOF-rilor. În afară de Cu(I), proiectul urmărește dezvoltarea și extinderea metodelor de sinteză ale materialelor organice/anorganice hibride pe baza metalelor de tranziție, cum ar fi Zn(II), Cd(II) și Ru(II) folosind ca ligand organic triimidazolul ciclic sau derivații funcționali ai acestuia. Sintezele vor fi asociate cu evaluarea completă a proprietăților spectroscopice și structurale ale compușilor noi, împreună cu raționalizarea rezultatelor prin tehnici de calcul.

Marina Fonari
dr., conf.
conducător de proiect (RM)
cab.: 145
tel.: +(373) 22 738154 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mfonari
 
Victor Kravțov
dr., conf.
cercetător științific coordonator
cab.: 108
tel.:+(373) 22 725887
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vkravtsov      
 
Lilia Croitor 
dr.
cercetător științific coordonator
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lcroitor
 
Diana Chișca
dr.
cercetător științific
cab.: 105
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: <email chisca_andreea@yahoo.com>
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dchisca
 
Victor Bold
    
cercetător științific
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vbold
Elena Melnic
    
cercetător științific
cab.: 144
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/emelnic
report a bug close

Report a bug