Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > STCU 6224
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul STCU 6224 roprietăţile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice

Tip :Proiect internațional, finanțat de STCU, cu cifrul 6224
Conducător :Ernest Arușanov, acad.
Durata :2017 - 2019
Laborator(~oare) :Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele de bază ale proiectului sunt:

  • Optimizarea condițiilor de creştere a cristalelor ACZTSSe și a straturilor ACZTSSe, obţinute prin post-selenizare și depuse prin pulverizare pirolitică.
  • Studiul proprietăţilor electronice de transport a straturilor şi cristalelor ACZTSSe. Vor fi determinate tipul şi concentraţia purtătorilor de sarcină, mobilitatea Hall şi conductivitatea, mecanismele de conductivitate şi împrăştiere. O atenţie majoră va fi acordată stabilirii dependenţei dintre aceste proprietăţi şi condițiile tehnologice.
  • Determinarea funcţiilor optice ale straturilor şi cristalelor ACZTSSe din măsurătorile coeficienţilor de absorbție şi reflecxie. Vor fi determinate valorile benzii interzise şi dependenţa acesteia de temperatură şi vor fi comparate cu modelele teoretice.
  • Studiul recombinării radiative in straturile şi cristalele ACZTSSe prin spectroscopia fotoluminescentă. Vor fi determinate banda interzisă optică şi energia optică de activare a nivelelor de defecte create. O atenţie majoră va fi acordată stabilirii relaţiilor dintre proprietăţile fotoluminescente a cristalelor şi straturilor şi condițiile de obţinere ale acestora.
  • Experimente transient-grating a straturilor și cristalelor ACZTSSe, determinarea coeficienţilor de difuzie şi a duratei de viaţă a purtătorilor de sarcină, aceștia fiind cei mai importanţi parametri ai materialelor pentru celulele solare.
  • Analiza împrăştierii Raman a cristalelor şi straturilor ACZTSSe. Analiza vibraţională va fi be corelată cu caracterizarea structurală şi compozițională pentru sistematizarea dependenţei modelor Raman de compoziţia materialelor studiate. Pînă în prezent lipsește o analiză sistematică de identificare a modelor vibraționale deși modele principale vibraționale sunt o caracteristică importantă a kesteritelor. Împrăştierea Raman va fi utilizată pentru identificarea neomogenităţilăor de structură, a fazelor secundare şi a politipilor în cristale şi straturi subţiri.
  • Elaborarea dispozitivelor fotovoltaice în baza straturilor ACZTSSe.
Alexei Simașchevici
dr. hab., prof., acad.
consultant științific
cab.: 215
tel.: +(373) 22 738054
email: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/asimashkevich     
Leonid Culiuc 
dr. hab., prof., acad.
cercetător științific principal
cab.: 240
tel.: +(373) 22 731055
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lkulyuk
Dormidont Șerban
dr. hab. prof.
cercetător științific principal
cab.: 215
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: <email serban@mail.md>
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dsherban
 
Leonid Bruc
dr., conf.
cercetător științific coordonator
cab.: 124
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: www.phys.asm.md/ro/personalpages/lbruk
Alexandr Nateprov
dr., conf.
cercetător științific coordonator
cab.: 137
tel.: +(373) 22 738176
e-mail: [javascript protected email address]
www: www.phys.asm.md/ro/personalpages/anateprov
Maxim Guc
dr.
cercetător științific coordonator
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mguc
Galina Gurieva
dr.
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ggurieva
Sergiu Levcenco
dr.
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/slevcenco
Nicolai Curmei

cercetător științific
cab.: 127
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ncurmei
Elena Hajdeu-Chicaroș

cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ehajdeu
report a bug close

Report a bug