Ro
 

En
 My mail@phys
>> Despre IFA > Colaborare științifică
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Colaborări naționale și internaţionale

În activitatea de cercetare-dezvoltare IFA acordă o atenție deosebită colaborării atât la nivel național, câ și internațional. IFA colaborează în mod regulat cu colegii de la institute de cercetare şi universităţi din întreaga lume în realizarea proiectelor și acordurilor de cercetare bilaterale şi multilaterale, publicarea rezultatelor ştiinţifice comune, brevetarea invențiilor, tranferuri tehnologice, organizarea şi participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, delegații și stagii la diferite centre științifice consacrate. Punctul nostru de vedere este ca această colaborare poate aduce beneficii atât intereselor oamenilor de ştiinţă şi inginerilor, precum şi de folos economiei naţionale.

Orice întrebări şi propuneri privind cooperarea națională și internaţională rugăm a îndrepta secretarului științific IFA:

  • dr. Ion Cojocaru,
    cab. 230
    tel.: + (373) 22 723252
    fax: + (373) 22 738149
    e-mail: [javascript protected email address]

Code Title type Duration Head
H2020-MSCA-RISE-2017-777968 Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 777968, acronim - INFINITE-CELL 2017 - 2021 Ernest Arușanov, acad.
H2020-MSCA-RISE-2017-778357 Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 778357, acronim - SMARTELECTRODES 2018 - 2022 Natalia Țînțaru, dr.
ANCD 18.80013.16.02.01/ERA.Net Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus, ID: RUS_ST 2017-359. Acronim: BULKSURFACE 2018 - 2020 Daria Grabco, prof.
ANCD 19.80013.58.07.07A/BL Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus 2019 - 2020 Dormidont Șerban, dr.hab.
ANCD 19.80013.50.07.06A/BL Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus 2019 - 2020 Valentin Mihailov, dr.
ANCD 19.80013.50.07.05A/BL Tehnologia de producție a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subțiri metal-semiconductor calcogenic vitros Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus 2019 - 2020 Andrian Nastas, dr.
ANCD 19.80013.50.07.04A/BL Designul și dezvoltarea elementelor optice de difracție de tip ”vortex” pe straturi subțiri de azopolimeri pentru aplicații în biomedicină Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus 2019 - 2020 Elena Achimova, dr.
ANCD 19.80013.16.02.01F/BL Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus 2019 - 2020 Ernest Arușanov, acad. AȘM, dr. hab., prof.
ANCD 20.70086.16/COV Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii Proiect în cadrul ”Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19” cu cifrul 20.70086.16, finanțat de ANCD a RM în cadrul Programului H2020 - acronim BIOHOLO 2020 - 2021 Elena Achimova, dr.hab.

report a bug close

Report a bug