Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare curente

Proiecte instituționale:

 1. CSSDT 15.817.02.03A (2015 - 2019) Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice, conducător - dr. hab., conf. Mihail Iovu
 2. CSSDT 15.817.02.04A (2015 - 2019) Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică, conducător - acad. Ernest Arușanov
 3. CSSDT 15.817.02.05A (2015 - 2019) Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 4. CSSDT 15.817.02.05F (2015 - 2019) Condensarea Bose-Einstein a excitonilor și atomilor în nano și microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice, conducător - acad. Sveatoslav Moscalenco
 5. CSSDT 15.817.02.06A (2015 - 2019) Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline, conducător - dr., conf. Olga Șikimaka
 6. CSSDT 15.817.02.06F (2015 - 2019) Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații, conducător - acad. Leonid Culiuc
 7. CSSDT 15.817.02.07A (2015 - 2019) Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice, conducător - acad. Mircea Bologa
 8. CSSDT 15.817.02.07F (2015 - 2019) Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată, conducător - dr. hab., prof. Nicolae Enachi
 9. CSSDT 15.817.02.08F (2015 - 2019) Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară, conducător - dr. Mircea Baznat
 10. CSSDT 15.817.02.09F (2015 - 2019) Coerențe cuantice și nano-fotonică, conducător - dr. hab. Mihai Macovei

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 18.80012.02.10F (2018 - 2019) Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+xTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx, conducător - Roman Marianna, dr.
 2. CSSDT 18.80012.50.33A (2018 - 2019) Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii, conducător - Marina Țurcan, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. ANCD 19.80013.16.02.01F/BL (2019 - 2020) Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari, conducător - Ernest Arușanov, acad. AȘM, dr. hab., prof.
 2. ANCD 19.80013.50.07.04A/BL (2019 - 2020) Designul și dezvoltarea elementelor optice de difracție de tip ”vortex” pe straturi subțiri de azopolimeri pentru aplicații în biomedicină, conducător - Elena Achimova, dr.
 3. ANCD 19.80013.50.07.05A/BL (2019 - 2020) Tehnologia de producție a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subțiri metal-semiconductor calcogenic vitros, conducător - Andrian Nastas, dr.
 4. ANCD 19.80013.50.07.06A/BL (2019 - 2020) Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 5. ANCD 19.80013.58.07.07A/BL (2019 - 2020) Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu, conducător - Dormidont Șerban, dr.hab.
 6. CSSDT 18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018 - 2020) Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață, conducător - Daria Grabco, prof.
 7. CSSDT 18.80013.16.03.03/It (2018 - 2019) Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic, conducător - Marina Fonar, dr.
 8. CSSDT-STCU 6219 (2017 - 2019) Comutatori moleculari optici şi Magnetici: Perspective pentru aplicaţii practice, conducător - Sofia Clochișner, prof.

Proiecte internaționale:

 1. AERONET NASA/GFSC 618 (2010 - 2020) Aerosol Robotic Network, conducător - dr. Alexandr Aculinin
 2. H2020-MSCA-RISE-2017-777968 (2017 - 2021) Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 3. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.
 4. STCU 6224 (2017 - 2019) roprietăţile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice, conducător - Ernest Arușanov, acad.

report a bug close

Report a bug