Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare curente

Proiecte bilaterale:

  1. ANCD 19.80013.16.02.01F/BL (2019 - 2020) Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari, conducător - Ernest Arușanov, acad. AȘM, dr. hab., prof.
  2. ANCD 19.80013.50.07.04A/BL (2019 - 2020) Designul și dezvoltarea elementelor optice de difracție de tip ”vortex” pe straturi subțiri de azopolimeri pentru aplicații în biomedicină, conducător - Elena Achimova, dr.
  3. ANCD 19.80013.50.07.05A/BL (2019 - 2020) Tehnologia de producție a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subțiri metal-semiconductor calcogenic vitros, conducător - Andrian Nastas, dr.
  4. ANCD 19.80013.50.07.06A/BL (2019 - 2020) Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice, conducător - Valentin Mihailov, dr.
  5. ANCD 19.80013.58.07.07A/BL (2019 - 2020) Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu, conducător - Dormidont Șerban, dr.hab.
  6. CSSDT 18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018 - 2020) Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață, conducător - Daria Grabco, prof.

Proiecte internaționale:

  1. AERONET NASA/GFSC 618 (2010 - 2020) Aerosol Robotic Network, conducător - dr. Alexandr Aculinin
  2. H2020-MSCA-RISE-2017-777968 (2017 - 2021) Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri, conducător - Ernest Arușanov, acad.
  3. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.

report a bug close

Report a bug