Ro
 

En
 My mail@phys
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia"
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia"

 

Șeful laboratorului:

    conf., dr. Olga Șikimaka
    cab. 229
    tel. : + (373) 22 738038
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

 

Domeniile de activitate

  • Studiul proprietăţilor mecanice (duritate, modul de elasticitate, rezistenţa la fisurare, limita de curgere, durificare, etc.) ale unui şir larg de materiale (cristaline, policristaline, amorfe, polimerice, compozite, ceramice ş.a.) de volum şi dimensional limitate la micro/nanoindentare, micro/nanoscratching şi compresiune-extensiune uniaxială; corelaţia proprietăţilor mecanice cu alte proprietăţi fizice;
  • Cercetarea proceselor şi mecanismelor de deformare, ce au loc la micro/nanoindentare şi scratching: alunecarea dislocaţională, maclarea, mecanismul rotaţional, densificarea structurii, tranziţii de fază, etc. şi aplicarea acestor cunoştinţe pentru studiul diferitor parametri fizici şi fenomene: anizotropia durităţii şi distrugerii, mobilitatea dislocaţională, efectul de scară, ş.a.
  • Influenţa diferitor factori interni (structură, dopanţi, defecte) şi externi (sarcina şi viteza de deformare, deformarea ciclică, temperatură, radiaţie) asupra proceselor de deformare şi proprietăţilor mecanice ale materialelor în macro-, micro- şi nanovolume;
  • Aplicarea metodelor de micro/nanoindentare şi micro/nanoscratching pentru obţinerea unor proprietăţi structurale, mecanice, electrice, optice local modificate în matricea de bază a materialului.

 

Componenţa laboratorului:

Olga Șikimaka
dr., conf. 
Șef de laborator
cab.: 229
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oshikimaka
Daria Grabco
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 229
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dgrabco
Evghenii Harea
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 024
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/eharea
Constantin Pîrțac
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738038
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/cpyrtsac
Serghei Popov
dr.  
cercetător științific superior
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/spopov
Zinaida Barbos
   
cercetător științific
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/zbarbos
Mihaela Popa
   
cercetător științific
cab.: 242
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mpopa
Andrian Prisăcaru
   
cercetător științific
cab.: 243
tel.: +(373) 22 738109
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/aprisacaru
Natalia Smirnova
   
inginer superior
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nsmirnova
Daria Topal
   
inginer
cab.: 243
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dtopal

 

report a bug close

Report a bug