Ro
 

En
 My mail@phys
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Fizica Compusilor Semiconductori ”Sergiu Rădăuțan”
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan"

Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori Sergiu Rădăuțan a fost format în anul 2013 și poartă numele proeminentului fizician Sergiu Rădăuțan.

Șeful laboratorului:

    acad. AȘM, prof., dr. hab. Leonid Culiuc
    cab. 240
    tel. : + (373) 22 731055
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Profilul de activitate al Laboratorului:

- elaborarea tehnologiei de obţinere a compuşilor ternari şi multinari. Cercetări experimentale şi teoretice a fizicii şi fizico-chimiei compuşilor obţinuţi, a proprietăţilor magnetice, optice şi luminescente;
- elaborarea pe baza materialelor noi obţinute a traductorilor cu proprietăţi funcţionale speciale;
- cercetări experimentale şi teoretice în domeniul obţinerii straturilor subţiri de materiale semiconductoare şi elaborarea tehnologiilor avansate şi a dispozitivelor multifuncţionale electronice, optoelectronice şi fotonice în baza lor.

Componenţa laboratorului:

Leonid Culiuc
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 240
tel.: +(373) 22 731055
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lkulyuk
Serghei Pîșkin
dr. hab., prof. 
consultant stiintific
cab.: 241
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/spyshkin
Sofia Clochișner
dr. hab., prof. 
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sklokishner
Vladimir Țurcan
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 201
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vtsurkan
Serghei Ostrovschi
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/sostrovsky
Andrei Palii
dr. hab., conf. 
cercetător științific principal
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/apalii
Viorel Felea
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vfelea
Irina Filippova
dr.  
cercetător științific coordonator
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/ifilippova
Olga Kulikova
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 137
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/okulikova
Mihail Nazarov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 111
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mnazarov
Vladimir Parșutin
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 148
tel.: +(373) 22 725890
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vparshutin
Alexei Gaina
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 241
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/againa
Vadim Mirovițkii
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 111
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vmirovitskii
Lilian Prodan
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lprodan
Oleg Reu
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 211
tel.: +(373) 22 738604
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/oreu
Marianna Roman
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 239
tel.: +(373) 22 738129
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/mroman
Anatolii Siminel
dr., conf. 
cercetător științific superior
cab.: 138
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/asiminel
Dorina Croitori
   
cercetător științific
cab.: 206
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dcroitori
Anastasia Gorobeț
   
cercetător științific
cab.: 145
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/agorobet
Renata Lascova-Baciu
   
cercetător științific
cab.: 137
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/rlascova
Alexandru Micu
   
cercetător științific
cab.: 111
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/amicu
Vitalie Nedelea
   
cercetător științific
cab.: 111
tel.: +(373) 22 738171
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/vnedelea
Leonid Pasenco
   
cercetător științific
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/lpasenco
Nikita Siminel
   
cercetător științific
cab.: 138
tel.: +(373) 22 739513
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nsiminel
Natalia Cernîșeva
   
inginer superior
cab.: 148
tel.: +(373) 22 725890
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/nchernysheva
Dumitru Stati
   
inginer superior
cab.: 139
tel.: +(373) 22 738154
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://phys.asm.md/ro/personalpages/dstati

 

report a bug close

Report a bug