Ro
 

En
 My mail@phys
>> Seminar Științific IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Seminarul Științific al Institutului de Fizică Aplicată

Sala de Conferințe a IFA (camera 109)

A doua și a patra joi a lunii, ora 11:00

Data      Raportor         Tema          
10.01.2019 Dr. Alexandr Nateprov
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA

Semimetal tridimensional Cd3As2 de tip Dirac: ultimele rezultate

24.01.2019     
07.02.2019 Dr. Andrian Nastas
Laboratorul de Optoelectronică, IFA

Studiul efectului descărcări corona asupra formării reţelei de difracţie holografică în structuri din filme subţiri metal - semiconductor calcogenic sticlos

14.02.2019
(extraordinar)

Dr. Vitalie Eremeev
Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice, IFA

Interacțiunea spin-mecanică cu măsurători pre- și post-selecție: răcirea cuantică, inițierea stărilor cuantice și alte efecte

21.02.2019         
14.03.2019 Nikita Siminel
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA

Simulare moleculară a structuri  stratului intermediar în nanocompozite de tip clay-polimer

28.03.2019    

04.04.2019
(extraordinar)

Dr.hab., acad. AȘM
Sveatoslav Moscalenco
Laboratorul Fizica Teoretică, IFA
În memoria profesorului Piotr Hadji
11.04.2019    
25.04.2019 Dr. Alexandr Aculinin
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA

Monitorizarea pe termen lung a radiației solare și a proprietăților optice ale aerosolilor atmosferici la stația  terestră ARG IFA (Chișinău, Moldova)

16.05.2019     
30.05.2019 Dr.hab. Nicolai Galkin,
Institutul de Automatizare și Controlul Proceselor, FEO AȘR, Vladivostok, Rusia

Siliciuri de calciu semiconductoare și semimetalice pe siliciu pentru optoelectronică

13.06.2019 Dr. Vladimir Parșutin
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA

Elaborarea metodelor de prelucrare electrochimică și sporirea rezistenței anticorozive a metalelor

27.06.2019    
04.07.2019   Irina Cebotari
Laboratorul Fizica Teoretică, IFA

Analiza diagramatică a sistemelor cu electroni puternic corelați  ce interacționează intre ei și cu fononii optici

11.07. 2019 Dr.hab., mem.cor. AȘM
Alexandr Dicusar
Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor, IFA

Electrodepunerea metalelor din grupul fierului cu wolfram. Anomalii ale compoziției, vitezei de depunere și proprietăților acoperirilor

25. 07.2019    Andrian Prisăcaru
Laboratorul Proprietăți mecanice ale materialelor, IFA  

Tranzițiile de fază și aspectele de deformare a Si monocristalin  în dependență de condițiile aplicării sarcinii concentrate la micro- și nanoscară

25.09.2019
(extraordinar)
Dorina Croitori
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA  

Corelații structurale, magnetice și electronice în sistemul Rb1-xFe1.6Se2-zSz

26. 09.2019 Vitalii Ciuchita
Universitatea ”T.G.Șevcenco” din Tiraspol 

Elaborarea tehnologiei și caracterizarea fotosensibilității poziționale a straturilor epitaxiale CdSe depuse pe suport de mică

10.10.2019    
24.10.2019    
15.11.2019 Prof., Esidor  Nzoenzok
CEMHTI-CNRS, Orleans, Franța
Cercetări în  domeniul fotovoltaicii la CEMHTI-CNRS, Orleans
28.11.2019    
12.12.2019    

                                   

Arhiva pentru anii precedenți:

2016 2017 2018

Pentru informații, va rugăm să contactați administrația IFA:                                                                                                                                                                         

Institutul de Fizică Aplicată, Direcția
cab.230, str. Academiei, 5,
MD-2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel.:  +(373) 22 723252, fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]
report a bug close

Report a bug