Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Persoane abilitate cu drept de conducere de doctorat
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista angajaților IFA abilitați cu dreptul de conducător (consultant) științific la teze de doctorat

Nr. d/r Nume, prenume Specialitatea științifică
1 Elena Achimova 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
2 Ernest Arușanov 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
3 Svetlana Baca 141.02. Chimie coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
4 Igor Belousov 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
133.03. Fizica stării solide
5 Mircea Bologa 221.01. Sisteme și tehnologii energetice
242.06. Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
253.05. Procese și aparate în industria alimentară
6 Pavlina Bouroș 141 02. Chimie coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
7 Iurii Ciumacov 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
8 Sofia Clochișner 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
9 Ion Culeac 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
10 Leonid Culiuc 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
11 Tatiana Dațko 144.01. Chimie fizică
12 Alexandr Dicusar 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
13 Nicolae Enachi 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
14 Marina Fonari 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
16 Daria Grabco 133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
18 Mihail Iovu 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.03. Tehnologii și componente electronice
19 Victor Kravțov 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
20 Mihai Macovei 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
21 Valentin Mihailov 251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
21 Sveatoslav Moscalenco 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
22 Andrei Palii 131.03. Fizica statistică și cinetică
23 Maria Palistrant 131.01. Fizica  matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
24

Serghei Pîșkin

134.01. Fizica și   tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
25 Elerlanj Sineavschii 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
26 Dormidont Șerban 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.03. Tehnologii și componente electronice
27 Olga Șikimaka 133.04. Fizica stării solide
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
28 Natalia Țînțaru 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
29 Vladimir Țurcan 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
30 Victor Verlan 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
31 Veaceslav Zelențov 144. 01. Chimie fizică

 

 

report a bug close

Report a bug