Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Persoane abilitate cu drept de conducere de doctorat
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista angajaților IFA abilitați cu dreptul de conducător științific la teze de doctorat

Nr. d/r Nume, prenume Specialitatea științifică
1 Elena Achimova 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
2 Ernest Arușanov 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
3 Svetlana Baca 141.01. Chimie anorganică
144.07. Chimia corpului solid
4 Igor Belousov 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
5 Mircea Bologa 221.01. Sisteme și tehnologii energetice
242.06. Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
253.05. Procese și aparate în industria alimentară
6 Pavlina Bouroș 141.02. Chimie coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
7 Sofia Clochișner 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
8 Leonid Culiuc 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
9 Tatiana Dațko 144.01.  Chimie fizică
10 Alexandr Dicusar 144.02. Electrochimie
11 Nicolae Enachi 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
12 Marina Fonari 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
13 Mihail Iovu 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.03. Tehnologii și componente electronice
14 Victor Kravțov 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
15 Mihai Macovei 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
16 Valentin Mihailov 251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
17 Sveatoslav Moscalenco 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
18 Elerlanj Sineavschii 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
19 Dormidont Șerban 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
233.03. Tehnologii și componente electronice
20 Olga Șikimaka 133.04. Fizica stării solide
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
21 Natalia Țînțaru 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
22 Vladimir Țurcan 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
23 Victor Verlan 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
24 Veaceslav Zelențov 144. 01. Chimie fizică

 

 

report a bug close

Report a bug