Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Proiecte doctorale
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Admiterea la studii doctorale se efectuează pe bază de concurs în cadrul Proiectelor Doctorale, obținute de Școala Doctorală pentru anul în curs și aprobate spre finanțare. Proiectele Doctorale sunt înaintate în perioada pre-admitere de către membrii Școlii Doctorale abilitați cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat și sunt obținute prin concurs la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Informații suplimentare privitor la Școala Doctorală ”Științe Fizice”  puteți afla pe pagina web a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”.

Pentru anul de studii 2020-2021 au fost înaintate din partea Institutului de Fizică Aplicată 5 Proiecte Doctorale:

Nr. Conducător doctorat Specialitatea științifică Titlu proiect Forma de studii
1 Ernest Arușanov , acad. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Cd(Sn,Ge,Si)(S,Se)4 Frecvență redusă
2 Leonid Culiuc , acad. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor Proprietăți optice și optic-neliniare ale structurilor bidimensionale 2D pe bază de dicalcogenizi ai metalelor de tranziție

Frecvență redusă

3 Elena Achimova , dr.hab. 134.01. Fizica și tehnologia materialelor Azopolimeri fotosensibili cu conținut de puncte cuantice și aplicarea lor in calitate de medii de inregistrare a elementelor optice difractive polarizate La zi
4 Victor Kravțov, dr.;
Svetlana Baca, dr.
133.04. Fizica stării solide Materiale metal-organice multifuncţionale în bază de clusteri de carboxilat și polimeri coordinativi homometalici Co(II,III) şi heterometalici Co(II,III)/4f Frecvență redusă
5 Nicolae Enachi , dr.hab. 131.01. Fizica matematică Stimularea optică și controlul efectelor cooperativ-cuantice dintre molecule la fotosinteză și în optogenetică Frecvență redusă

 

 

report a bug close

Report a bug